Kvalitetsarbejde

Kaj Bøje Pedersen A/S er en autoriseret kloakmestervirksomhed, der udfører kloakopgaver for virksomheder, grundejerforeninger, kommuner og private kunder på hele Sjælland.

Indenfor kloak området udfører vi:
Nyanlæg
Renovering af kloak, regn og dræninstallationer
Separering af regn og spildevand
Faskiner
Forsinkelsesbassiner for regnvand eksempelvis fra p-pladser inden udledning til offentlig kloakledning.

Kvalitetssikring
Et ordentligt kloakarbejde er en vigtig forudsætning for et godt anlægsarbejde.
Det er meget vigtigt rørene ligger med korrekt fald samt, at der bliver komprimeret ordentligt op efter opgravning for at forhindre sætninger i belægningsarealer efterfølgende.
Alt vores kloakarbejde er certificeret af Byggeriets kvalitetskontrol med KLS system.